Taaladvise.nl


Hoe de Nederlandse overheid haar burgers discrimineert

Dat de overheid weinig of in sommige gevallen in het geheel geen belangstelling heeft voor haar eigen met name gepensioneerde  burgers, in het tegendeel, deze daar zij kennelijk in de ogen van Den Haag een “verloren” groep vormen, waaraan geen eer meer te behalen valt,  is u middels verschillende artikelen op deze site duidelijk geworden. Maar het gaat verder, want ondanks andersluidende uitspraken van Nederlandse en EU rechtsinstanties worden de uitspraken  deze systematisch door Den Haag genegeerd, hetgeen weer eens temeer bewijst, dat u als burger slechts tijdens de verkiezingen even “interessant”  bent, maar daarna slechts uitgebuit en genegeerd wordt. Lees daarom het volgende Persbericht van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het Buitenland ( SBNGB).
2017 Kennis van het verleden en menselijke overtuigingen en ideeën